تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عربی دانشگاه گلستان

چکیده

با توجه به آمیختگی برخی از رشته‌های دانشگاهی با زبان عربی، کتاب‌های بسیاری در ارتباط با آموزش قواعد عربی نگاشته شده است؛ یکی از این کتابها که مورد استقبال مخاطبان قرارگرفته و چندین بار نیز تجدید چاپ شده است کتاب «آموزش صرف» از عبدالرسول کشفی است که در راستای تسهیل فراگیری صرف عربی برای رشته‌های دانشگاهی تالیف شده و مورد توجه علاقه‌مندان به فراگیری این علم، قرار گرفته است. این پژوهش در راستای بهینه‌سازی کتاب-های آموزشی به ارزیابی کتاب از لحاظ ساختار و محتوا پرداخته و به نتایجی دست یافته که از قرار زیر است:
نویسنده، نوآوری‌هایی در خصوص آموزش نگارش تحلیل صرفی، ساده‌سازی مباحث مربوط به اعلال، به کارگیری نمونه‌های مختلف متنی از قرآن و نهج البلاغه تا جملات ساده روزمره و استفاده از تمرین‌های کاربردی داشته و از زبانی بسیار شیوا و ساده برای ارائه مطالب بهره برده است در عین حال، گاه در تبیین مباحث، دقت لازم را نداشته، به همین جهت، کتاب از برخی اشتباهات محتوایی نیز خالی نیست. سطح کتاب متناسب با همه دانشجویان مبتدی در علم صرف است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Training Grammar (Applied Grammar of Arabic language) by Abdul Rasool Kashfi

نویسنده [English]

  • freshteh Farzi shoub

چکیده [English]


Due to the fusion of some academic majors with Arabicb language, many books have been written on the teaching of Arabic rules; one of these books, which has been well received by the audience and it has been reprinted several times, is Abdul Rasool Kashfi's book Training Grammar which was written to facilitate the learning of Arabic for the academic disciplines and it has been considered to those who are  interested in learning this science,  in order to optimize the educational books, this research evaluates the book in terms of structure and content and achieves the following results:
The author has had some innovations in teaching how to write morphological analysis, simplifying topics related to ablutions, using various textual examples from the Qur'an and Nahj al-Balaghah to simple everyday sentences and using practical exercises in clear language. However, he, sometimes,  has not been  careful  in explaining the topics, therefore, the book is not free from some contextual errors. The level of the book is appropriate for all beginner students in Training Grammar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language
  • Training Grammar
  • criticism
  • Abdul Rasool Kashfi

ابن‌عقیل، عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد (بی‌‌تا)، شرح ابن‌عقیل، ضبط و تعلیق از محی الدین عبدالحمید، تهران: ناصرخسرو.

ابوبکر، احمد محمد (1411)، القواعد الذهبیه فی الاملاء والترقیم، وزارة الاعلام بأبها.

انیس، ابراهیم و دیگران (1382)، المعجم الوسیط، ترجمۀ محمد بندرریگی، قم: اسلامی.

الحدیثی، خدیجه (1965)، أبنیة الصرف فی کتاب سیبویه، بغداد: مکتبة نهضة.

الحملاوی، شیخ احمد (1999)، شذا العرف فی فن الصرف، مراجعة: حجر عاصی، بیروت: دار الفکر العربی.

الخطیب، عبداللطیف محمد (2003)، المستقصی فی علم التصریف، کویت: دارالعروبة للنشر و التوزیع.

الشرتونی، رشید (1389)، مبادئ العربیة فی الصرف و النحو 4، تهران: اساطیر.

صالح بک، مجید (1388)، روش نوین در آموزش زبان عربی، قم: اندیشۀ مولانا.

الطریفی، یوسف عطا (2010)، الوافی فی قواعد الصرف العربی، عمان: الأهلیة للنشر و التوزیع.

الغلایینی، مصطفی (2009)، جامع الدروس العربیة، بیروت: المکتبة العصریة.

الفاخری، صالح سلیم (1996)، تصریف الأفعال و المصادر و المشتقات، القاهره: عصمى للنشر والتوزیع.

کشفی، عبدالرسول (1396)، آموزش صرف، قم: طه.