تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

خوانشِ نقدی در عرصه­های گوناگون، میزان کارایی و تأثیرگذاری متن مورد بررسی را برای مخاطب هویدا می­سازد و ویژگی­های مثبت و منفی متن را تبیین می­کند، زیرا نگرش نقادانه، خاستگاهی سازنده است که خلل­های موجود، کاستی­ها و کمبودها را نشان می­دهد. موضوع نقد ادبی در سرزمین اندلس، کم­تر مورد توجه ناقدان و تحلیلگران ادبی بوده است. شاید دلیل این مسئله، اطلاعات اندک و کاستی منابع نقدی انتشار­یافته در این برهۀ ادبی است تا تصویر شفاف و روشنی از آن در ذهن پژوهشگر، نقش ببندد. ازجمله آثاری که تاریخچۀ نقد ادبی در این دوران را مورد بررسی قرار داده، کتاب تاریخ النقد الأدبی فی الأندلس اثر محمد رضوان الدایة، استاد دانشگاه دمشق است. چون این اثر، در عرصۀ بررسی وضعیت نقد ادبی در دورۀ اندلس پیشگام بوده است، و با وجود نگارش تألیفات فراخ­تر و دقیق­تر، در خورِ نقد و بررسی است، برآنیم با تکیه بر روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به نمونه­هایی از اثر، به ارزیابی کتاب بپردازیم. در روند پژوهش به این نتیجه رسیدیم که استفاده از منابع معتبر و دست اول و گاهی آثار خطی، تفصیل موضوع و بیان تاریخچۀ نقد ادبی و نظریات و و رویکردهای نقدی این دوران، از نقاط قوت این اثر محسوب می­شود. توجه ­نکردن به گزینش یک روش تحقیق علمی صحیح و نداشتن ایجاز، اشکالات شکلی، اشتباهات تایپی و نگارشی از نقاط ضعف این اثر است. این اثر تنها به تاریخچۀ نقد ادبی در این دوره و اشاره به نظریات و دیدگاه­های ادیبان و ناقدان از لابه­لای آثار نقدی و بلاغی آنان بسنده کرده و به لایه­های ژرف­تر مسئله، رخنه نکرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Inquiry into Book Criticism History of literary criticism in Andalusia by Dr. Mohammad Rezwan Al-Daya

نویسنده [English]

  • mahdi Abedi jazini

چکیده [English]

Critical reading in various fields reveals the efficiency and effectiveness of the text under study for the audience and explains the positive and negative features of the text, because the critical attitude is a constructive origin that the existing gaps are shortcomings. The subject of literary criticism in the land of Andalusia has received less attention from literary critics and analysts. Perhaps the reason for this is the scarcity of cash resources published in this literary period so that a clear picture of it in the mind of the researcher. Among the works that have studied the history of literary criticism in this period is the book History of Literary Criticism in Andalusia by Mohammad Rezwan al-Daya, a professor at the University of Damascus. Since this work has been a pioneer in the field of studying the status of literary criticism in the Andalusian period, and despite writing more extensive and accurate works, it deserves criticism and review. Some of the work, let's evaluate the book. In the process of research, we came to the conclusion that the use of reliable and first-hand sources and sometimes manuscripts, elaboration of the subject and expression of the history of literary criticism and theories and critical approaches of this period are among the strengths of this work. Not paying attention to choosing a correct scientific research method and not having brevity, formal errors, typographical and writing errors are the weaknesses of this work. This work suffices only with the history of literary criticism in this period and refers to the theories and views of writers and critics from the side of their critical and rhetorical works and does not penetrate into the deeper layers of the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Criticism
  • Andalusia
  • Mohammad Rezvan Al-Daya
  • History of Literary Criticism in Andalusia