تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

پیدایش گونه‌های جدید ادبی از یک­سو و نگرش‌های زبان‌شناختی به ادبیات از سوی دیگر ضرورت بازنگری در آموزه‌های بلاغت سنتی را محسوس‌تر کرد و درنهایت به نقد جدیِ ساختار و محتوای بلاغت قدیم و بازنگاری یا نونگاری آن­ها و پدید آمدن بلاغت جدید انجامید. از جملۀ ده‌ها اثری که به زبان عربی در این باره نگاشته شده کتاب البلاغة الجدیدة (تنظیرٌ لبلاغة البیان و التبیین) تألیف محمد خاقانی است. مقالۀ پیشِ رو به پیشنهاد گروه زبان و ادبیات عربیِ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با روش سنتیِ نقد کتاب به بررسی شکلی و محتوایی این کتاب پرداخته، و درنهایت در پذیرش ِآن به­منزلۀ کتابی درسی تردید جدی وارد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Book: New Rhetorics Theorization of Langue & Parole Rhetorics

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Ibnorrasool

Department of Arabic Language and Literature, University of Isfahan

چکیده [English]

The emergence of new literary genres on the one hand, and linguistic attitudes toward literature on the other, made the need for a review of traditional rhetorical teachings more tangible and Eventually, it led to a serious critique of the structure and content of old rhetoric and its revision or A new approach to it and the emergence of new rhetoric. Among the dozens of works written in Arabic on this subject is the book "New Rhetorics (Theorization of Langue & Parole Rhetorics)" by Mohammad Khaqani. The following article, at the suggestion of the Arabic Humanities and Cultural Studies, examines the form and content of this book with the traditional method of book review and finally, raises serious doubt on it as a textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new rhetoric
  • Textbook
  • critique
  • New Rhetorics (Theorization of Langue & Parole Rhetorics)
  • Mohammad Khaqani