تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مترجم.

2 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

در رابطه با شعر و ادبیات عصر عباسی، نقدها و تحلیل­های متعددی به رشتۀ تحریر درآمده است. کتاب فی الشعر العباسی، تحلیل وتذوق، اثر ابراهیم عوض، ناقد و ادیب مصری است که می­کوشد با زبانی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات پیچیدۀ نقدی، برجسته­ترین قصاید ادب عباسی را برای مخاطب قابل فهم سازد و با رویکرد فرمالیستی، جنبه­های زیبایی­شناسی آن را تبیین کند. پژوهش حاضر با معرفی جایگاه و هدف این کتاب، آن را در شکل و محتوا، مورد نقد و ارزیابی قرار می­دهد.
از مزایای کتاب می­توان به جنبۀ کاربردی آن، تناسب طرح جلد با موضوع، انتخاب شاهکارهای دورۀ عباسی، و غلبۀ تحلیل و تحقیق بر تقلید و جمع­آوری اشاره کرد. نداشتن مقدمۀ مناسب و کافی، نداشتن نتیجه، نداشتن فهرست منابع و عدم توجه به همۀ مبانی نقد زیباشناسی و تطبیق آن­ها بر قصاید، از مهم­ترین اشکالات کتاب است. درمجموع اثر حاضر به­دلیل ویژگی کاربردی خود می­تواند به­عنوان دو واحد درسی برای دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد به­عنوان درس «نقد و تحلیل زیبایی­شناسی شعر عباسی» تدریس شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the book In Abbasi Poetry, Analysis and Taste

نویسندگان [English]

  • mohammad reza ghaffari 1
  • Abdol-hossein Feqhi 2

1 transalter

2 Faculty member of the Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran

چکیده [English]

There have been many books, research papers, and writings that talk about the Abbasid era, its characteristics and features, as Abbasid poetry is dealt with with its criticism and analysis. The book “Abbasid Poetry, Analysis and Taste” by the Egyptian critic and writer, Ibrahim Awad, who is the author of many books on criticism and Arabic literature, tries to criticize the masterpieces of Abbasid poetry in simple language, avoiding the ruggedness of critical terminology to make it easier for readers and speakers to understand, in an attempt to clarify their aesthetic characteristics through Employing aesthetic criticism in criticism.
This research seeks to study the book - previously mentioned - and critique it in form and content, following a descriptive-critical approach to clarify its position, identify strengths and weaknesses, and scrutinize it from defects. Among the positives that we must ponder in the book can be referred to the employment of applied models, matching the design of the book cover with the topic, choosing masterpieces of Abbasid literature for criticism, evaluation and analysis, and the book's analysis of criticism and analysis instead of collection and transmission.
The absence of a necessary systematic introduction, the absence of the result, the absence of a list of sources or returning to the sources are among the problems that must be tracked and fixed. The truth is that the writer has diverted his attention from some criteria and buildings for aesthetic criticism and did not provide a comprehensive aesthetic criticism that is comprehensive in all the meaning of the word, and The book still needs aesthetic critical additions and highlights, but due to its analytical and critical advantage, it can be taught as two units of study for students of the Arabic Language and Literature Branch at the MA stage under the title: “Aesthetic Criticism and Analysis of Abbasid Poetry”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbasid poetry
  • Analysis
  • Ibrahim Awad
  • form
  • content