تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان وادبیات عربی ،دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه اصفهان

چکیده

نگارش کتاب درسی و آموزشی از یک­سو به دانش، تخصص و تجربۀ نویسنده و از سوی دیگر نیازمند رعایت معیارهایی است که چنین کتابی باید داشته باشد. بنابراین کتابی که با هدف ویژۀ آموزش در دانشگاه تدوین می‌شود باید به محک نقد درآید تا قصد و هدف نویسنده ارزیابی شود.
این مقاله درپی آن است تا کتاب ملامح الأدب فی العصر العبّاسی الأول نوشتۀ عبدالهادی عبدالله عطیه را از نظر ساختار و شکل ظاهر و محتوا، بر اساس دیدگاه و معیارهایی که ناقدان حوزۀ نقد کتاب ارائه کرده­اند، مطالعه و ارزیابی کند. نویسندۀ کتاب در بخش مقدمه اشاره می­کند که این کتاب را برای دانشجویان و پژوهشگران نوشته و تلاش داشته است در تلفیق تاریخ ادبیات با متون شعری خواننده را به فهمی از این دوره رهنمون سازد. مهم­ترین نتایج به­دست آمده از این تحقیق اشاره دارد که این کتاب در شاخصه‌های شکلی دچار کاستی است ازجمله: صفحه­آرایی نامناسب، عدم تفاوت فونت متن اصلی و ابیات شعری، باب­بندی نامناسب و عدم تناسب در حجم آن‌ها و... . در شاخصه‌های محتوایی نیز نقص‌های جدی وجود دارد ازجمله: مشخص نبودن هدف، عدم تناسب بین عنوان و محتوا، فقدان روش و ... . در یک کلام می­توان گفت که این کتاب معیارهای لازم را به­منزلۀ یک کتاب دانشگاهی برای مقطع کارشناسی ندارد، اما برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می­تواند به­عنوان یک کتاب جنبی در درس تاریخ ادبیات عصر عباسی اول به دانشجویان معرفی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review and criticism of Malameho-Al-adab Fe Al-asre Al-abbasi Al-awal

نویسنده [English]

  • Hossein Mirzaienia

Department of Arabic language and literature. Facultyof foreign languages. University of Isfahan.

چکیده [English]

Textbook and training book composition on the one hand require authors’ knowledge, expertise and experience, and on the other hand must meet standard criteria. Therefore, the book that is compiled for a specific purpose of teaching at university should be reviewed in order to evaluate the author's theory.
This article seeks to evaluate the Malameho-Al-adab Fe Al-asre Al-abbasi Al-awal book written by Abdolhadi Abdullah Atieah in a descriptive, analytical manner. For example: lack of graphic design of the cover, page layout, lack of difference between the main text font and poetic verses, inappropriate layout and incompatibility in their volume, the presence of many typographical errors, incomplete reference method and lack of resource list. There are also serious flaws, including uncertainty of purpose, incompatibility between title, content, lack of method, lack of comprehensiveness and lack of horizontal connection with other courses. And in a word, the lack of the necessary criteria in an academic book

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Book
  • Book Review
  • criticism
  • Malameho-Al-adab Fe Al-asre Al-abbasi Al-awal