تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عربی

چکیده

مهارت نگارش به­منزلۀ آخرین مهارت­ زبانی با وجود اهمیت بسزایی که در آموزش زبان عربی دارد، تاکنون در ایران نویسندگان کتاب­های دانشگاهی و پژوهشگران کم­تر بدان توجه کرده­اند. چنانچه شواهد نشان می­دهد بیشتر دانشجویان و دانش­آموختگان رشتة زبان و ادبیات عربی با مشکلات فراوانی در زمینة نگارش به زبان عربی روبه­رو هستند. یکی از عوامل مؤثر در این امر، عدم دسترسی به منبع آموزشی کامل است که راهکارهای عربی­نویسی براساس اصول آموزش زبان در آن ارائه شده باشد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیل کیفی و انتقادی، مجموعة الرائد فی تعلیم اللغة العربیة ـ کتاب الإنشاء تألیف مسعود فکری را از دو جنبة شکلی و محتوایی ارزیابی کرده است. نتایج تحلیل نشان می­دهد که توجه به افزایش توانش زبانی زبان­آموز پس از مطالعة این کتاب و یادگیری و به­کار بردن نکته­های آموزشی آن، همچنین استفادة دقیق و مناسب از رنگ­ها در طراحی جلد و صفحه­آرایی آن و نگارش متن با قلم واضح و خوانا ازجمله موارد قوت این کتاب است، در حالی که گزینش متون ادبی فراوان و درج برخی از تمرین­ها که به­دلیل عدم بسترسازی آموزشی لازم، با سطح علمی و شناختی زبان­آموزان غیرگویش­ور به زبان عربی همخوانی ندارد، از موارد ضعف آن به­شمار می­رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critical assessment of Al-Raead fi ta'lim Al-lughah Al-'Arabiya Series (Case study: al- Ensha book)

نویسندگان [English]

  • Sajed Zare 1
  • Fatemeh Jamshidi 2

1 Arabic language Department, facualty of Language and literature, Yazd University

2 Ph. D graduated of Arabic Language and Literature, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The Composition skills as the latest language skills are important in teaching Arabic language, so far, researchers have focused on researchers and researchers in Iran. The results show that most students and students of Arabic language and literature face many difficulties in Composition in Arabic language. One of the effective factors in this issue is the lack of access to a perfect education which is based on the principles of language teaching. The present study is based on descriptive method and qualitative and critical analysis, has been evaluated from two aspects of form and content the book "Al-Raead fi ta'lim Al-lughah Al-'Arabiya" for Dr “Masoud Fekri." The results show that due to increasing the proficiency of the learners, the precise and appropriate use of color in the design of the volume and layout of the book and Composition the text with clear and readable font is among the strengths of this resource. While the numerous selection of literary texts and the inclusion of some practices that do not conform to the language and cognitive level of students in Arabic language, they are considered weak points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook
  • Textbook assessment
  • Composition skills
  • Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers
  • Al-Raead fi ta'lim Al-lughah Al-'Arabiya