تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

چکیده

نقد و بررسی انتقادی تولیدات علمی، و یادآوری موارد قوت و ضعف آن­ها، رشد و ارتقای کیفی آثار علمی را به دنبال خواهد داشت. رسیدن به کمال مطلوب در نگارش علمی، پس از نقدهای صریح و سازنده میسر است. در این نوشتار کتاب شکوه متنبیأثر موسی اسوار، که دربردارندۀ ترجمه و شرح فارسی 55 قصیدۀ مشهور متنبی است، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، نقد و بررسی شده است.
نتایج به­دست آمده از بررسی این کتاب نشان می­دهد که کتاب حاضر دارای موارد قوت شکلی و محتوایی فراوانی ازقبیل صحافی زیبا و حروف­نگاری حرفه­ای، دقت در تایپ و املای کلمات، انتخاب عنوان زیبا و الهام­بخش، و مهم­تر از همه مهارت فراوان در فهم معنای ابیات عربی، است. اما مهم­ترین نقص­های شکلی و محتوایی این کتاب عبارت­اند از: فقدان طراحی جلد، نوشتن عنوان کتاب و عنوان­های مباحث در پایین تمامی صفحات کتاب به جای بالای صفحات، فقدان مقدمۀ روشمند در آغاز کتاب، آشفتگی در تنظیم بخش­های اصلی کتاب که به جدایی و فاصله بین دو بخش ترجمه قصاید و شرح آن­ها منجر شده است، فقدان ارجاعات و استنادات و درنتیجه عدم ذکر منابع تحقیق و ترجمه، و مهم­تر از همه کاربرد فراوان واژه­ها و عبارات مبهم و نامأنوس عربی فارسی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mutnabbi glory in the critique plant Review of the book Shokooh Mutnabbi by Musa Aswar

نویسنده [English]

  • Sadeq Askari

Associate Professor in Arabic Language and Literature, Semnan University

چکیده [English]

A critical review of scientific works will lead to the recollectiof strengths and weaknesses, the growth and quality improvement of scientific works. Achieving the desired perfection in scientific writing is possible after explicit and constructive critiques. In this article, the book "Shokooh Mutnabbi" by Musa Aswar has been reviewed by the descriptive-analytical method. The results obtained from the review of this book show that the present book has many strengths in terms of form and content such as beautiful binding and professional typography, accuracy in typing and spelling of words, choosing a beautiful and inspiring title, and most importantly many skills in understanding meaning Arabic verses. However, the most important defects in the field of form and content of this book are: lack of cover design, writing the book title and topics at the bottom of all pages of the book instead of at the top, lack of methodical introduction at the beginning of the book, confusion in arranging the main sections of the book leading to separation and spacing poems have been translated and explained, lack of references and citations, and as a result, not mentioning research and translation sources, and most importantly, the frequent use of vague and unfamiliar Arabic and Persian words and phrases.
Shokooh Mutnabbi, Musa Aswar, Arabic Poetry, Translation Criticism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shokooh Mutnabi
  • Musa Aswar
  • Arabic poetry
  • Translation Criticism