تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد- خراسان شمالی- ایران

چکیده

آثاری که به بررسی روش‌های نقد می‌پردازند می‌توانند راهنمای خوبی برای علاقه‌مندان این عرصه باشند. هر چه این نوع آثار جامع‌تر باشند کار مخاطبان را راحت‌تر می‌کنند و نقد این آثار می‌تواند به جامع بودن فرآیند نقد جامة عمل بپوشاند. بهره‌گیری از روش توصیفی –تحلیلی در جریان بررسی کتاب «المناهج النقدیة الحدیثه، اسئلة و مقاربات» با این هدف بوده که نقاط قوت و ضعف کتاب تبیین گردد تا در جریان مطالعه این کتاب و حتی تألیفات آتی، مد نظر قرار گیرد. نتایج بررسی تألیف مذکور نشان می‌دهد حجم اندک آن سبب شده تا به جامعیت کتاب خدشه وارد شود و نتواند در عرصة آموزشی چندان کاربردی باشد؛ در بررسی رویکردهای نقدی، برخی زیرشاخه‌ها ذکر نشده و از کنار برخی رویکردهای مهم نقدی با توضیحاتی بسیار کلی و مختصر عبور شده است. نویسنده در برخی موارد مباحث مهمی را به شکلی گذرا مطرح، و بدون تفصیل، رها کرده که توضیحاتی بسیار مختصر در این خصوص ارائه شده است. با وجود حجم کم، در برخی موارد مطالب غیرضرور را در کتاب گنجانده و یا سیر تاریخی را ذکر کرده که عملا کمکی به فهم خواننده از روش نقدی جدید نمی‌کند. طبقه-بندی روشنی از مطالب ارائه شده وجود ندارد و نوعی بهم ریختگی در چیدمان مباحث به چشم می‌خورد. بنابراین ارائه یک ساختار روش‌مند در شیوه‌های نقد فهم مطلب را راحت‌تر می‌کرد؛ روشی که بر اساس آن، باید رویکرد‌های نقدی کاربردی توضیح داده می‌شد؛

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Book "Almnahj Alnkdiah Alhdithah ; A'sa'lah w Mkarbat" The Work of Saleh Howaida

نویسنده [English]

  • omid izanlo

assistant professor of arabic language and literature. kosar university of bojnord

چکیده [English]

The Works that examine the methods of criticism can be a good guide for who want studing in this field. The comprehensiveness of these works makes the work of the readers easier and the critique of these works can evolve the critique process. We use descriptive-analytical method in studing ‘Almnahj Alnkdiah Alhdithah ; A'sa'lah W Mkarbat’ book till Identify the features and shortcomings of the book that be considerd in reading of this book and other works. The result of study show that the small number of pages in the book does not make it a comprehensive work and Cannot be used for teaching. In reviewing the approaches of literary criticism, some sub-categories are not mentioned and some important approaches of criticism have not been seen or have very general and brief explanations. In some cases, the author mentioned to approaches as a general topic. Despite the small number of pages in the book, in some cases there is unimportant content in the book or its historical course is mentioned, which practically does not help the reader to understand the new method of critique. There is no clear classification of the presented contents and there is a kind of confusion in the arrangement of the topics. Therefore, providing a methodical structure in the methods of critique made it easier to understand the content. The method by which applied cash approaches were to be explained. The historical course of the theory,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodical critique
  • new critique
  • methods of critique