تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقالات علمی ـ پژوهشی، از ضوابط و معیارهایی مشخص در فرم و محتوا برخورداند که رعایت کردن آنها ضمن تاثیر در ارائه بهتر مطلب، زمینه را برای دریافت بهتر و آسان‌تر خواننده فراهم می‌سازد. ارائه تحلیل‌های محتوایی و بررسی‌های استدلالی یا استنادی زمانی ممکن خواهد بود که پژوهشگر استانداردهای لازم در پیکره‌بندی و نگارش مقالات را رعایت نماید و بتواند محتوای تحلیلی خود را در بهترین قالب پژوهشی ارائه نماید. مسلما ارزیابی پژوهش‌های انجام شده در هر حوزه‌ای می‌تواند در شناخت موازین مقالات علمی- پژوهشی ‌بسیار موثر واقع شود؛ لذا این جستار در صدد است با روشی توصیفی- تحلیلی و با هدف نقد پژوهی و تبیین نقاط قوت و ضعف احتمالی، ساختار شکلی و محتوایی شش مقاله علمی ـ پژوهشی با محوریت اشعار و آراء نقدی ادونیس که در مجله "ادب عربی" به چاپ رسیده‌اند مورد ارزیابی قرار دهد. یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد مقاله‌ها در مواردی چون انتخاب عنوان، رعایت اصول نگارش چکیده، سؤالات تحقیق و ارائه مبنای نظری دقیق ضعف‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و ضروری می‌نماید که مسئولان نشریات خصوصا داوران در رویکردها و عملکرد خویش بازنگری داشته باشند. لازم به ذکر است ارجاع به منابع معتبر، انتخاب موضوعات به‌روز و در برخی موارد اتخاذ چارچوب تحلیلی مناسب از جمله نقاط مثبت این مقالات به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Scientific-Research Articles in the Journal of Arabic Literature Focusing on Adonis

نویسندگان [English]

  • mahdyeh gheysari
  • Abolhasan Amin Moqaddasi

Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran

چکیده [English]

Abstract
The Writing scientific-research articles has certain rules and specific criteria, observing them has a better effect on the presentation of the content and provides the ground for a better and easier reception of the reader. Providing content analysis and reasoning or citation reviews in these articles depends on the observance of the necessary criteria and standards in the configuration and writing of articles and can present his analytical content in the best research format. According to this, the structure and content of six scientific-research articles focusing on the poems and critical opinions of Adonis, which have been published in the Journal of Arabic Literature, have been evaluated with a descriptive-analytical method and with the aim of critique research and explanation of possible strengths and weaknesses. Results show that articles have significant weaknesses in issues such as choosing the title, following the principles of abstract writing, research questions and providing a precise theoretical basis, and it is necessary that the editors, especially the reviewers, review their approaches and performance. It should be noted that references to reliable sources, up-to-dateless of data and information are among the positive points of these articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique Research
  • Adonis
  • Scientific-research article
  • Article Structure