تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

ادبیات تطبیقی از شاخه‌های نقد ادبی است. همه آثاری را که تا کنون در این عرصه منتشر شده است می توان بطور کلی به چهار دسته تقسیم کرد: دسته نخست آثاری که مربوط به نظریه پردازی در این عرصه است، دسته دوم آثاری است که نگارنده عملا به تطبیق بین مباحثی در ادبیات زبانی با زبان دیگر می پردازد و دسته سوم آثاری است که پژوهشگر اثر خویش را آمیخته ای از دو نوع پیش تنظیم می کند یعنی کتاب او شامل بخش نظریه پردازی و بخش تطبیق است.دسته چهارم آثاری است که نگارنده بر اساس پژوهشهای خویش، با طرح ادبایی و آثاری از آنان، گزارش مبسوطی ارائه داده و در مورد محتوای هرکدام نقد و نظر دارد. کتاب آقای عصام بهی، از نوع چهارم است.در این نوشتار نگارنده این سطور، برای نقد و بررسی این کتاب، پس از بررسی ساختاری و محتوایی و توجه به اصطلاحات تخصصی موجود، بررسی تناسب اثر با اهداف نگارنده و تناسب محتوا با عنوان و فهرست و تناسب کتاب با تدریس در دانشگاه و روز آمدی اطلاعات و ارجاع به منابع معتبر و سنجش کتاب از حیث نوآوری و امانت داری نگارنده آن و یافتن ویژگی‌های برتر و کاستی‌ها مطالبی ارائه داده است.
از نتیجه‌ی این پژوهش بر می‌آید که پس از عملی ساختن پیشنهادها و اصلاحات لازم، با توجه به ساختار و نگرش دقیق به پیشگامان عرصه‌ی ادبیات تطبیقی و تمییز بین موازنه و مقارنه، این اثر به عنوان یک منبع کمک درسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در درس نقد ادبی مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study of the book

نویسنده [English]

  • Seyyed Fazlollah Mirghaderi

professor at Shiraz University

چکیده [English]

Comparative literature is a branch of literature critisism. All of the works which have been published till now can be divided to four main categories: first one is about Theorizing in this field. The second category is those in which the author compares subjects in two different languages. In the third category the author combines the two previous methods. Which means that the work simultanously consists of both theorizing and comparative literature. In the fourth category the author presents a detailed report about letarates’ works according to his own researches. The book written by Essam Behi is in the fourth category.
In this article the author has studied the work’s structure and content according to the specialized terms and the author’s wills. Considering the appropriateness of the content with the title, the list and the appropriateness of the book with teaching in the university and updating the information and referring to reliable sources, evaluating the book in terms of innovation and fidelity of its author, finding the best features and shortcomings and its compatibility with Islamic culture, author of this article has suggested some points to improve the book.
It seems that after the edits and suggestions take effect on this book, it will be a proper reference for Arabic language and literature graduates in university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Arabic Literature
  • Comparative literature
  • Essam Bahi