تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب الأدب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیة نوشته حسن خمیس الملیجی، کتابی درسی است که با هدف آموزش متون نظم و نثر عربی در سطح پیشرفته برای فراگیران غیر عرب زبان طراحی و تدوین شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با نظر به معیارهای ویژه نقد کتب درسی، به ارزیابی و نقد کتاب مذکور پرداخته تا از این رهگذر، ضمن بیان ویژگیهای شکلی و محتوایی، کاستی ها و امتیازات آن را برای جامعه هدف تبیین نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد صرف نظر از اشکالات شکلی، با توجه به امتیازاتی مانند جامعیت محتوایی، انسجام ساختاری، روش ارائه دروس، زبان ساده و روان و عدم مغایرت با مبانی اخلاقی و دینی می تواند به عنوان یکی از منابع فرعی درس آموزش متون در دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحلیل انتقادی کتاب «الأدب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیة»

چکیده [English]

کتاب الأدب و النصوص لغیر الناطقین بالعربیة نوشته حسن خمیس الملیجی، کتابی درسی است که با هدف آموزش متون نظم و نثر عربی در سطح پیشرفته برای فراگیران غیر عرب زبان، طراحی و تدوین شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با نظر به معیارهای ویژه نقد کتب درسی، به ارزیابی و نقد کتاب مذکور پرداخته تا از این رهگذر، ضمن بیان ویژگی‌های شکلی و محتوایی، کاستی‌ها و امتیازات آن را برای جامعه هدف تبیین نماید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد صرف نظر از اشکالات شکلی، با توجه به امتیازاتی مانند جامعیت محتوایی، انسجام ساختاری، روش ارائه دروس، زبان ساده و روان، و عدم مغایرت با مبانی اخلاقی و دینی می‌تواند به عنوان یکی از منابع فرعی درس آموزش متون در دوره کارشناسی زبان و ادبیات عربی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • نقد کتاب
  • متون نظم و نثر
  • الأب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیة