تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

مجله «نقدنامه زبان و ادبیات عربی» خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. اگر چه این مجله هنوز عضو کمیته ی بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) نیست ولی از راهنمایی آنها در این حرکت ارزشمند مدد جسته و خود را متعهد به اصول زیر می داند.

وظایف نویسندگان:

1. مقالات و یادداشت‌های انتقادی خود را مطابق استاندارد مجله آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات و یادداشت‌های انتقادی ارسالی باید در زمینه‌ تخصصی نشریه و جنبۀ آموزشی و علمی داشته باشد و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.

2.  نویسنده موظف است در صورت نیاز، داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید.

3. مقالات و یادداشت‌های انتقادی باید حاصل پژوهش خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد. هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد باید با ذکر منبع صورت گیرد. مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو منتشر می‌شود.

4.  موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله باشد. همه یا بخشی از مقاله نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد.

5. همه ارجاعات به کتاب‌ها، نشریات و پایگاه‌های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه ذکر شود.

6. در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر شود تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

7. مشخص بودن نویسنده مسئول و همکاران در مقاله. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند. نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

8. نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های پذیرش‌شده آزاد و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

اصول مربوط به مجله:

الف) اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات و یادداشت‌های انتقادی نزد افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و... امانت است و از آن محافظت می‌شود.

ب) تصمیم‌گیری درباره مقالات و یادداشت‌های انتقادی در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام می‌شود.

اصول داوری:

الف)  داوران محترم در صورت تأخیر در پاسخ ارزیابی، مراتب را به اطلاع نشریه برسانند.

ب) داوری مقالات و یادداشت‌های انتقادی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی صورت پذیرد، و ضمن ارائه مدارک کافی به روشنی بیان شود. از اعلام‌نظر سلیقه‌ای، در داوری مقالات و یادداشت‌های انتقادی خودداری شود.

ج)  توجه داوران محترم به منابع مقاله بسیار حائز اهمیت است. منابع همه تحقیقات، موضوعات و نقل‌قول‌هایی که به‌نوعی در مقاله استفاده شده است در کتابنامه ذکر شده باشد.

د) دقت در بکر بودن مقاله و یادداشت‌های انتقادی و تشخیص سوءاستفاده از نوشته‌های دیگران بدون ذکر ارجاعات از وظایف داوران محترم است.