شماره ی جدید مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی به زودی منتشر خواهد شد.

باسمه تعالی

سلام و احترام

به اطلاع می رساند، مقالات شماره های جدید مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی به زودی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد. برخی از مقالات در حال داوری و برخی در حال ویراستاری است. 

نویسندگان محترم برای دریافت پذیرش به صفحه شخصی خود مراجعه و پذیرش امضا شده توسط سردبیر را دریافت کنید.

با احترام/ مدیر داخلی مجله