تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
تحلیل انتقادی مبانی بلاغت جدید در اندیشه خلیل کفوری

آزاده حیدری؛ عفت مردانی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 69-84

چکیده
  اولین جرقه‌های علم بلاغت نزد مسلمانان را باید در قرن‌های چهارم و پنجم هجری جست‌وجو کرد که ریشه در ذهنیت و فلسفه یونایی دارد.به مرور زمان و پیشرفت در تمامی زمینه‌‌ها در علم بلاغت نیز همچون دیگر علوم، احساس نیاز به یک رویکرد جدید سبب شد نظریه‌های بلاغت جدید در برابر بلاغت سنتی قد علم کنند. کتاب «نحو بلاغة جدیدة» یکی از تألیفات ...  بیشتر