تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
نقد کتاب «تأریخ الأدب فی عصر الانحطاط (العصران المملوکی والعثمانی)»

ابراهیم نامداری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 231-240

چکیده
  یکی از دوره های پر فراز و نشیب تاریخ عربی اسلامی دوره مملوکی و عثمانی است؛ دوره‌ای که به ناحقّ انحطاط و افول ادبیات عربی نامیده شده با این‌که سرشار از تألیفات عدیده‌ای است که بر غنای ادبیات عربی اسلامی افزوده است، از جمله کتاب‌هایی که در رابطه با تاریخ ادبیات این دوره نوشته شده است کتاب «تأریخ الأدب فی عصر الانحطاط (العصران المملوکی ...  بیشتر