تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

تحلیل انتقادی کتاب‌های مختلف، در صورت انطباق با اصول علمی ، فعالیتی مطلوب و ارزشمند محسوب می‌شود. در پرتو اندیشه‌ی انتقادی و با تکیه بر اصول و مبانی علمی، رشد و بالندگی در عرصه‌های مختلف حاصل خواهد شد. بر این اساس، تحلیل انتقادی کتاب «نقش و نقش‌گرایی در بلاغت عربی» اثر علیرضا محمدرضایی و مهران غلامعلی‌زاده، از طریق قرائت تنگاتنگ و تطبیق با نظریه ی یاکوبسن و با هدف ارائه ی نقدی صحیح و سودمند در پرتو منابع نقدی و زبانی، به عنوان مسأله‌ی اصلی این پژوهش انتخاب شده است. علی‌رغم تالیف کتاب از پایان‌نامه، این‌اثر از امتیازات پایان‌نامه بودن و اساتید و داوران آن بهره‌ی چندانی نبرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مطالب کتاب، تجلیاتی از نظریه‌ی ارتباط زبانی یاکوبسن در قرآن و اندکی شعر و نثر است؛ که خود یاکوبسن غایب بزرگِ شکل و محتوای کتاب می‌باشد. با این‌وجود ‌که مؤلفان در پی ارائه‌ی شکلی نو در پژوهش‌های زبانی و بلاغی عربی بوده‌اند؛ در عمل و در تطبیق نمونه‌ها با نظریه، تبیین و تعریف کارکردهای مختلف با استفاده از منابع معتبر، به شکل ابتدایی و سطحی عمل کرده و به توفیق چندانی دست نیافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical reading of the book: "Function and functionalism in Arabic rhetoric"

نویسندگان [English]

  • Ali GHahramani 1
  • Ali Mostafanejad 2

1 Azarbaijan SHahid Madani University

2 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Critical analysis of different books, if in accordance with scientific principles, is a desirable and valuable activity. In the light of critical thinking and relying on scientific principles and foundations, growth and development will be achieved in various fields. Accordingly, the critical analysis of the book "Function and functionalism in Arabic rhetoric" by Alireza Mohammad Rezaei and Mehran Gholamalizadeh through close reading and adaptation to Jacobsen's theory and with the aim of providing a correct and useful critique in the light of cash and linguistic sources, Has been selected as the main issue of this research. Despite writing the book from the dissertation, this work has not benefited much from the advantages of being a dissertation and its professors and judges.The research findings show that the contents of the book are manifestations of Jacobsen's theory of linguistic communication in the Qur'an and some poetry and prose; Jacobsen himself is a great absentee of the form and content of the book. However, the authors sought to present a new form of Arabic linguistic and rhetorical research; In practice and in adapting the examples to the theory, explanation and definition of various functions using reliable sources, they have acted in a rudimentary and superficial way and have not achieved much success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication function
  • functionalism
  • Rhetoric
  • Jacobson
  • Critical Analysis