تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

کتابفی مناهج تحلیل الخطاب السردی اثر عمر عیلان در حوزۀ روایت­پژوهی ساختارگرا با معرفی و تبیین نظریه­های مختلف به خوانش انواع رویکردهای نقدی در متون پرداخته است. این جستار با بهره از شاخص­های نقد کتاب به بررسی این اثر می­پردازد و ضمن بیان اثربخشی کتاب در مطالعات روایت­پژوهی، مؤلفه­های شکلی و محتوایی آن را موردنظر قرار می­دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، محتوا و مباحث مطرح­شده در کتاب را بررسی می­کند و در کنار نقد شکلی، به نقد محتوایی آن­ می­پردازد تا میزان کارآمدی این اثر را برای بهره­مندی پژوهشگران ادبیات عربی روشن سازد. این کتاب با توجه به رویکردهای سه­گانۀ خود در مطالعۀ روایت­پژوهی متن و خوانش روان­شناسی و جامعه‌شناسی متن به نظریات متنوع و متعددی اشاره دارد و اطلاعات مفید و گسترده­ای به خوانندگان ارائه می­دهد، اما همین تنوع باعث شده است که گاه به‌دلیل اختصارگویی، به همۀ جوانب یک دیدگاه و دستادوردهای آن پرداخته نشود. این کتاب خوانشی دوباره از رویکرد ساختارگراست، اما صرفاً توصیف و تبیین شاخصه­های اجرایی کاربردی نظریه­ها و نه نقد همه­جانبه و دقیق آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical study of the book fi manahij al-khetabe al-srdi by Umar Eylan

نویسنده [English]

  • fatrmeh akbarizadeh

Alzahra university

چکیده [English]

The book "fi manahij al-khetabe al-srdi" by "Umar Eylan" has introduced and explained various theories in structural narratology and reviewed various critical approaches in the text. Using book critique indexes while expressing the book's effectiveness in narratology, the present article aims to review its form and content components as well. It uses a descriptive-analytical method to examine the content, topics, and discussed issues in this book. Subsequently, in addition to formal critique, the author criticizes its content to clarify this work's effectiveness for Arabic literature scholars. This book refers to various theories and provides useful and extensive information to the reader based on its threefold approaches in narratology, psychology, and sociology. This diversity has its restrictions as, for the sake of brevity, not all aspects of a particular approach and its attainments were addressed. This book is a re-reading of the structuralist approach, but it is merely a description and explanation of theories' practical features and not a comprehensive and accurate critique of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book criticism
  • Structuralist Criticism
  • Narratology
  • Umar Eylan
  • Fi manahij al-khetabe al-srdi