درخواست تخصیص اعتبار توسط وزارت علوم
با سلام. نشریه نقدنامه زبان و ادبیات عربی در سامانه مپفا وزارت عتف ثبت شده است و در انتظار تعیین اعتبار می باشد. به یاری خداوند به زودی اعتبار مجله مشخص خواهد شد.  با احترام/ مدیرداخلی 

مطالعه بیشتر

انتشار شماره ی جدید مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی
باسمه تعالی سلام و احترام به اطلاع فرهیختگان محترم می رساند، مقالات شماره های جدید مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی منتشر شد و در بخش مقالات شماره اول قابل رویت و دریافت است.  با احترام/ مدیر داخلی مجله

مطالعه بیشتر