تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیباسمه تعالی

سلام و احترام

به اطلاع فرهیختگان محترم می رساند، مقالات شماره های جدید مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی منتشر شد و در بخش مقالات شماره اول قابل رویت و دریافت است. 

با احترام/ مدیر داخلی مجله