باسمه تعالی

سلام و احترام

به اطلاع فرهیختگان محترم می رساند، مقالات شماره های جدید مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی منتشر شد و در بخش مقالات شماره اول قابل رویت و دریافت است. 

با احترام/ مدیر داخلی مجله