نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عربی دانشگاه گلستان

چکیده

با توجه به آمیختگی برخی از رشته‌های دانشگاهی با زبان عربی، کتاب‌های بسیاری در ارتباط با آموزش قواعد عربی نگاشته شده است؛ یکی از این کتابها که مورد استقبال مخاطبان قرارگرفته و چندین بار نیز تجدید چاپ شده است کتاب «آموزش صرف» از عبدالرسول کشفی است که در راستای تسهیل فراگیری صرف عربی برای رشته‌های دانشگاهی تالیف شده و مورد توجه علاقه‌مندان به فراگیری این علم، قرار گرفته است. این پژوهش در راستای بهینه‌سازی کتاب-های آموزشی به ارزیابی کتاب از لحاظ ساختار و محتوا پرداخته و به نتایجی دست یافته که از قرار زیر است:
نویسنده، نوآوری‌هایی در خصوص آموزش نگارش تحلیل صرفی، ساده‌سازی مباحث مربوط به اعلال، به کارگیری نمونه‌های مختلف متنی از قرآن و نهج البلاغه تا جملات ساده روزمره و استفاده از تمرین‌های کاربردی داشته و از زبانی بسیار شیوا و ساده برای ارائه مطالب بهره برده است در عین حال، گاه در تبیین مباحث، دقت لازم را نداشته، به همین جهت، کتاب از برخی اشتباهات محتوایی نیز خالی نیست. سطح کتاب متناسب با همه دانشجویان مبتدی در علم صرف است

کلیدواژه‌ها

ابن‌عقیل، عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد (بی‌‌تا)، شرح ابن‌عقیل، ضبط و تعلیق از محی الدین عبدالحمید، تهران: ناصرخسرو.
ابوبکر، احمد محمد (1411)، القواعد الذهبیه فی الاملاء والترقیم، وزارة الاعلام بأبها.
انیس، ابراهیم و دیگران (1382)، المعجم الوسیط، ترجمۀ محمد بندرریگی، قم: اسلامی.
الحدیثی، خدیجه (1965)، أبنیة الصرف فی کتاب سیبویه، بغداد: مکتبة نهضة.
الحملاوی، شیخ احمد (1999)، شذا العرف فی فن الصرف، مراجعة: حجر عاصی، بیروت: دار الفکر العربی.
الخطیب، عبداللطیف محمد (2003)، المستقصی فی علم التصریف، کویت: دارالعروبة للنشر و التوزیع.
الشرتونی، رشید (1389)، مبادئ العربیة فی الصرف و النحو 4، تهران: اساطیر.
صالح بک، مجید (1388)، روش نوین در آموزش زبان عربی، قم: اندیشۀ مولانا.
الطریفی، یوسف عطا (2010)، الوافی فی قواعد الصرف العربی، عمان: الأهلیة للنشر و التوزیع.
الغلایینی، مصطفی (2009)، جامع الدروس العربیة، بیروت: المکتبة العصریة.
الفاخری، صالح سلیم (1996)، تصریف الأفعال و المصادر و المشتقات، القاهره: عصمى للنشر والتوزیع.
کشفی، عبدالرسول (1396)، آموزش صرف، قم: طه.