نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران،

2 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران،

چکیده

مقالات علمی ـ پژوهشی ضوابط و معیارهای مشخصی در فرم و محتوا دارند که رعایت کردن آن­ها ضمن تأثیر در ارائۀ بهتر مطلب، زمینه را برای دریافت بهتر و آسان‌تر خواننده فراهم می‌سازد. ارائۀ تحلیل‌های محتوایی و بررسی‌های استدلالی یا استنادی زمانی ممکن خواهد بود که پژوهشگر استانداردهای لازم در پیکره‌بندی و نگارش مقالات را رعایت کند و بتواند محتوای تحلیلی خود را در بهترین قالب پژوهشی ارائه دهد. بی­تردید ارزیابی پژوهش‌های انجام­شده در هر حوزه‌ای می‌تواند در شناخت موازین مقالات علمی ـ پژوهشی ‌بسیار مؤثر واقع شود. لذا، این جستار در صدد است با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با هدف نقدپژوهی و تبیین نقاط قوت و ضعف احتمالی، ساختار شکلی و محتوایی 6 مقالۀ علمی ـ پژوهشی با محوریت اشعار و آراء نقدی ادونیس را که در مجلۀ ادب عربی به چاپ رسیده‌اند، ارزیابی کند. یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد مقاله‌ها در مواردی چون انتخاب عنوان، رعایت اصول نگارش چکیده، سؤالات تحقیق و ارائۀ مبنای نظری دقیق، ضعف‌های قابل­ملاحظه‌ای داشته­اند و ضروری می‌نماید که مسئولان نشریات به­خصوص داوران در رویکردها و عملکرد خویش بازنگری داشته باشند. گفتنی است ارجاع به منابع معتبر، انتخاب موضوعات به‌روز و در برخی موارد اتخاذ چارچوب تحلیلی مناسب ازجمله نقاط مثبت این مقالات به­شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

آخوندزاده، ش.، و حبیبی، غ. (1386). مبانی نگارش علمی. تهران: مرز فکر.
استاپلتون، پ. (1372). نگارش مقالات پژوهشی. ترجمۀ ش. بیگدلی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
اسلامی، س.ح. (1392). چرا و چگونه ارجاع دهیم؟. آینۀ پژوهش، 139، 5ـ14.
چادگانی­پور، م. (1373). نگارش علمی (فنون تهیۀ مقالات و پایان­نامه‌های تحصیلی). اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
رضی، ا. (1391). پژوهش­های مسئله­محور در مطالعات ادبی. فنون ادبی، 1، 13ـ 26.
سرمد، ز.، بازرگان هرندی، ع.، و حجازی، ا. (1383). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
شریفی­نسب، م. (1383). مستند کردن نوشته‌ها در علوم انسانی. زبان و ادب، 21، 69ـ 94.
فتوحی، م. (1385). آیین نگارش مقالۀ علمی ـ پژوهشی. تهران: سخن.
قراملکی، ا. (1383). اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دین­پژوهی. قم، حوزۀ علمیه.
منصوریان، ی. (1388). صد ویژگی یک مقالۀ علمی‌پژوهشی خوب. کتاب ماه، 145، 66ـ 77.
موسی­پور، ن.، و علوی، س.ح.ر. (1385). نگارش علمی، راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان­نامه رساله و گزارش پژوهش. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
موحد، ض. (1387). رساله‌ای در مقاله­نویسی. تهران: نیلوفر.
میرزائی، خ. (1390). شیوۀ مقاله­نویسی. تهران: جامعه­شناسان.
B.Pirie, D. (2002). How to write critical essays. Rout ledge.
Giroux, I. (1993). Education still under siege. Bergin & carvery.