نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان، تهران،

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا، همدان،

3 استادیارزبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

چکیده

امروزه، ترجمه یکی از مباحث ارزشمند در حوزه‌های مختلف علمی است و در این بین آثاری که به آموزش ترجمه مبادرت می‌ورزند، اهمیت فراوانی دارند. خوشبختانه، در کشورمان چندین اثر پربار در حوزۀ ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس تدوین شده، و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. کتاب درس‌نامۀ ترجمه و تعریب نوشتۀ یسرا شادمان و رضا امانی نیز کتاب جدیدی در این حوزه است که در سال 1396 منتشر شده است. این کتاب با وجود داشتن معایب بی‌شمار، موارد قوّت متعددی نیز دارد که می‌تواند آن را به شرط اصلاح معایبش به یکی از آثار قابل تدریس در محافل دانشگاهی تبدیل کند. با نقد و بررسی این کتاب این نتیجه حاصل شد که این اثر در کنار نقاط قوّت متعددی که به چندین مورد از آن‌ها اشاره کردیم، اشکالات متعدد ساختاری و محتوایی دارد. مهم‌ترین موارد قوّت کتاب در تمرین‌های زیاد، فصل‌بندی مناسب، ذکر چکیده بعد از اتمام هر فصل، استفاد از منابع و مراجع کافی نهفته است. اما اشکالات نگارشی، غلط‌های تایپی، نارسایی در ساختار عبارت‌ها، ضعف در ترجمۀ متون، نارسایی در تعریب برخی عبارت‌ها، و ... از معایب اساسی کتاب است که شایسته است مؤلفان در چاپ‌های بعدی به اصلاح آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها

اسلامی، م. (1391). از مبانی نظری تا گام‌های عملی نقد کتاب.  جهان کتاب، 280 ـ282، 23ـ24.
البطل، م. (2007). فصول فی الترجمة والتعریب. لونجمان: الشرکة العالمیة للطباعة والنشر.
جمالی زواره، ب.، نصر، ا.، نیلی، م.ر.، و آرمند، م. (1388) بررسی معیارهای روان‌شناختی تألیف و تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی. عیار، 23، صص 19ـ 35.
دلاور، ع. (1385). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
زرکوب، م. (1388). فن ترجمه. اصفهان: مانی.
ساروخانی، ب. (1383). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. ج1. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سمیعی، ا. (1378). نگارش و ویرایش. تهران: سمت.
شادمان، ی.، و امانی، ر. (1396). درس‌نامۀ ترجمه و تعریب. قم: انتشارات دارالعلم.
معروف، ی. (1398). اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی. تهران: سمت.
ملکی، ح. (1385). مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی. سخن سمت، 17، 9ـ 20.
نادری، ع.، و سیف نرافی، م. (1372). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: بدر.
ناظمیان، ر. (1386). فن ترجمه (عربی به فارسی). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.